maymay3
APAC

Last updated: 1 tháng trước

Match History

2023-06-07
64.71%
(11W 6L)
Victory
Ranked
Act 1st · 31 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
29,100
Piltover & Zaun Noxus
Samira
3
Seraphine
3
27,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 45 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Ezreal
2
Viktor
1
30,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 23 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
Bilgewater Runeterra
Aatrox
1
27,300
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Nasus
3
Thresh
3
25,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
VS
Piltover & Zaun Runeterra
Ryze
3
Seraphine
3
32,600
Victory
Ranked
Act 1st · 40 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
Freljord Shurima
Akshan
3
Sivir
3
25,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 40 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
26,700
Defeat
Normal
Act 2nd · 21 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Piltover & Zaun
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,200
Demacia Freljord
Garen
3
Ornn
3
31,300
Defeat
Normal
Act 1st · 37 Turns
8 tháng trước
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Aphelios
1
20,900
VS
LK2
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
19,800
Defeat
Normal
Act 2nd · 12 Turns
8 tháng trước
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Aphelios
1
21,500
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
15,800
Defeat
Normal
Act 2nd · 25 Turns
8 tháng trước
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Norra
3
Viego
3
24,600
Demacia Freljord
Braum
3
Udyr
2
26,300
Victory
Normal
Act 2nd · 25 Turns
8 tháng trước
Bilgewater Thành Phố Bandle
Fizz
3
Norra
3
28,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Gwen
3
Zed
3
27,500
Victory
Normal
Act 1st · 28 Turns
8 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Teemo
3
Tristana
3
26,900
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Teemo
3
27,900
Victory
Normal
Act 1st · 29 Turns
8 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Teemo
3
25,600
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Norra
3
24,200
Victory
Normal
Act 2nd · 35 Turns
8 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Teemo
3
25,000
Bilgewater Thành Phố Bandle
Gangplank
3
Twisted Fate
3
30,400
Victory
Normal
Act 2nd · 1 Turns
8 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
29,900
Freljord Noxus
Braum
3
Vladimir
3
32,000
Victory
Normal
Act 1st · 8 Turns
8 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
29,900
Freljord Noxus
Braum
3
Vladimir
3
32,000
2023-06-06
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 41 Turns
8 tháng trước
Piltover & Zaun Bilgewater
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,500
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Norra
3
26,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 43 Turns
8 tháng trước
Piltover & Zaun Bilgewater
Seraphine
3
Fizz
2
Ezreal
1
30,500
Freljord Demacia
Braum
3
Fiora
3
41,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
8 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
26,500
VS
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
31,500