maymay3
APAC

Last updated: 8 giờ trước

Match History

Today
61.54%
(8W 5L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 44 Turns
13 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Kindred
3
Norra
3
30,000
Victory
Ranked
Act 1st · 30 Turns
13 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Shurima Ionia
Akshan
3
Lee Sin
3
32,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 1 Turns
13 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Caitlyn
3
Teemo
3
27,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
13 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Runeterra Demacia
Kayn
3
Vayne
3
29,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
28,200
Victory
Ranked
Act 1st · 32 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 20 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Swain
3
Ziggs
3
26,500
Victory
Ranked
Act 1st · 35 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 38 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
24,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 30 Turns
14 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Aphelios
2
Zoe
1
30,000
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
15 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Anivia
3
21,000
Defeat
Ranked
Act 2nd · 14 Turns
15 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
26,100
1 ngày trước
42.86%
(3W 4L)
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
15 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
28,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 31 Turns
15 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Bilgewater
Fizz
3
Twisted Fate
3
34,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
16 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Thành Phố Bandle Targon
Teemo
3
Zoe
3
25,900
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
16 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Gnar
3
Tristana
3
29,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 26 Turns
16 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 24 Turns
16 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
VS
Targon Demacia
Poppy
3
Taric
2
25,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
16 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
25,200
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,400