Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 9 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
24,000
VS
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Rumble
3
24,800
살아있는유산균
Regions
Thành Phố Bandle 24
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
24,000
Mana Cost
0
3
14
3
9
5
5
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
hei
Regions
Noxus 22
Piltover & Zaun 18
Champions
Draven
3
Rumble
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
24,800
Mana Cost
3
6
12
11
3
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
3
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Robot Xạ Kích
3
Robot Xạ Kích
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Dũng Mãnh
3
Dũng Mãnh
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Ý Chí Noxus
2
Ý Chí Noxus
Cost 4 Rumble
3
Rumble
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
2
Linh Hồn Lạc Lối