Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 17 Turns
  • 9 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
24,000
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Ahri
3
Kennen
3
30,000
살아있는유산균
Regions
Thành Phố Bandle 24
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
24,000
Mana Cost
0
3
14
3
9
5
5
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
wow
Regions
Ionia 37
Quần Đảo Bóng Đêm 3
Champions
Ahri
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 10
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 20
Landmark 2
Cost
30,000
Mana Cost
0
12
11
3
11
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
2
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
1
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 4 Ý Chí Ionia
3
Ý Chí Ionia
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
3
Sai'nen Nghìn Đuôi