Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 31 Turns
  • 9 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
24,000
VS
Piltover & Zaun Shurima
Ekko
3
Sivir
2
Vi
1
27,100
살아있는유산균
Regions
Thành Phố Bandle 24
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
24,000
Mana Cost
0
3
14
3
9
5
5
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
Lunox
Regions
Shurima 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Ekko
3
Sivir
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 15
Landmark 4
Cost
27,100
Mana Cost
3
12
9
7
8
1
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Trượt Thủ
3
Trượt Thủ
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Mèo Sa Ngã
3
Mèo Sa Ngã
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Ekko
3
Ekko
Cost 4 Sivir
2
Sivir
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
1
Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
Cost 5 Vi
1
Vi