Drisoth
AMERICAS

Last updated: 3 giờ trước

Match History

2 ngày trước
73.33%
(11W 4L)
Victory
Ranked
Act 1st · 21 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
26,100
Victory
Ranked
Act 1st · 23 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Victory
Ranked
Act 1st · 13 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
Piltover & Zaun Targon
Viktor
3
Aphelios
2
Zoe
1
30,400
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
28,600
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
Piltover & Zaun Ionia
Viktor
3
Karma
2
Seraphine
1
33,700
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
25,500
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
24,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 40 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
29,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 45 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
29,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
Freljord Piltover & Zaun
Ornn
3
Trundle
3
29,200
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
31,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
31,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 36 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Viktor
2
Aphelios
1
29,800
Victory
Ranked
Act 1st · 27 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
VS
Freljord Shurima
Akshan
3
Sivir
3
30,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 39 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
Runeterra Demacia
Kayn
3
Vayne
2
Jarvan IV
1
30,200
3 ngày trước
100%
(5W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Trundle
3
Tryndamere
2
27,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 17 Turns
2 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
28,100
Victory
Ranked
Act 1st · 21 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Trundle
3
Tryndamere
2
27,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 57 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Piltover & Zaun Freljord
Braum
3
22,600