Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 19 Turns
  • 3 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Sion
3
Draven
2
Vi
1
27,000
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
26,600
Aipotu就不是Ace呀
Regions
Piltover & Zaun 22
Noxus 18
Champions
Sion
3
Draven
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
27,000
Mana Cost
1
6
13
10
2
1
0
7
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
1
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
1
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
2
Draven
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
양군불패
Regions
Shurima 34
Thành Phố Bandle 6
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 15
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 14
Landmark 6
Cost
26,600
Mana Cost
0
7
11
15
5
0
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 1 Cát Tiên Tri
1
Cát Tiên Tri
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
3
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 3 Giải Phóng Năng Lượng
3
Giải Phóng Năng Lượng
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Linh Hồn Sa Mạc
2
Linh Hồn Sa Mạc
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 8 Kho Vũ Khí
2
Kho Vũ Khí