Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Sion
3
Draven
2
Vi
1
27,000
VS
Thành Phố Bandle Bilgewater
Twisted Fate
3
Teemo
2
29,300
Aipotu就不是Ace呀
Regions
Piltover & Zaun 22
Noxus 18
Champions
Sion
3
Draven
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
27,000
Mana Cost
1
6
13
10
2
1
0
7
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
1
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
1
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
2
Draven
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
Cepha3
Regions
Bilgewater 35
Thành Phố Bandle 5
Champions
Twisted Fate
3
Teemo
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 8
HiẾm 10
ThƯỜng 17
Type
Champion 5
Follower 12
Spell 23
Cost
29,300
Mana Cost
3
7
18
0
9
1
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Đàm Phán
2
Đàm Phán
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 5 Bắn Một Được Hai
1
Bắn Một Được Hai
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo