YEKONG
APAC

Last updated: 19 phút trước

Match History

3 ngày trước
45.45%
(5W 6L)
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
24,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 27 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,300
Defeat
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Thresh
3
Viego
3
27,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
3
35,100
Victory
Ranked
Act 1st · 38 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
VS
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
3
28,300
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
32,300
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 15 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Targon Demacia
Poppy
3
Taric
3
29,600
Victory
Ranked
Act 1st · 16 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
VS
Freljord Piltover & Zaun
Trundle
3
Caitlyn
2
Vi
1
32,300
4 ngày trước
50%
(1W 1L)
Victory
Ranked
Act 1st · 37 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
25,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 12 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
Bilgewater Noxus
Fizz
3
Katarina
3
28,700
6 ngày trước
20%
(1W 4L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 10 Turns
6 ngày trước
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,400
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 12 Turns
6 ngày trước
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,400
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
31,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 40 Turns
6 ngày trước
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,400
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
29,900
Defeat
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
6 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
6 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
24,300
VS
Freljord Shurima
Braum
3
Ornn
3
30,700