FNX Wasrusso
AMERICAS

Last updated: 6 giờ trước

Match History

Today
33.33%
(1W 2L)
Defeat
Act 2nd · 35 Turns
8 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
VS
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Diana
3
Leona
3
26,500
Defeat
Act 1st · 26 Turns
9 giờ trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
24,200
Victory
Act 1st · 19 Turns
9 giờ trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
24,200
1 ngày trước
60%
(3W 2L)
Defeat
Act 2nd · 24 Turns
1 ngày trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
28,500
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,500
Victory
Act 1st · 37 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,500
Defeat
Act 1st · 26 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
Freljord Ionia
Ahri
3
19,200
Victory
Act 1st · 60 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,400
Victory
Act 1st · 27 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,400
2 ngày trước
58.33%
(7W 5L)
Defeat
Act 2nd · 21 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
31,100
Defeat
Act 2nd · 30 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,300
Defeat
Act 1st · 51 Turns
2 ngày trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
28,500
VS
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Aphelios
3
Leona
3
26,700
Victory
Act 1st · 30 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
VS
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Aphelios
3
Leona
3
26,700
Defeat
Act 1st · 55 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Victory
Act 2nd · 34 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
3
29,900
Victory
Act 2nd · 33 Turns
2 ngày trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
28,500
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
3
29,900
Defeat
Act 2nd · 33 Turns
2 ngày trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
28,500
Runeterra Demacia
Vayne
3
Kayn
2
Jarvan IV
1
30,600
Victory
Act 1st · 22 Turns
2 ngày trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
28,500
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Jinx
3
27,100
Victory
Act 1st · 30 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Jinx
3
27,100
Victory
Ranked
Act 1st · 35 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Teemo
3
28,000
Victory
Act 1st · 28 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
30,400