Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 30 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
28,400
VS
Bilgewater Ionia
Twisted Fate
3
22,300
ゴーゼワロス
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 15
Landmark 8
Cost
28,400
Mana Cost
0
8
11
8
4
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Mảnh Băng
1
Mảnh Băng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
CKG 心丶逝
Regions
Ionia 27
Bilgewater 13
Champions
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 6
HiẾm 15
ThƯỜng 16
Type
Champion 3
Follower 15
Spell 19
Landmark 3
Cost
22,300
Mana Cost
0
5
11
8
12
2
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
3
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Tiên Tri Cóc
2
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Rút Lui
2
Rút Lui
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
3
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 3 Áo Choàng Ký Ức
2
Áo Choàng Ký Ức
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 5 Cửu Hồn
2
Cửu Hồn
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi