Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 37 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,500
VS
Freljord Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Trundle
3
31,000
ゴーゼワロス
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 15
Landmark 8
Cost
29,500
Mana Cost
0
8
11
7
5
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Mảnh Băng
1
Mảnh Băng
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
ABG TheoneNonly
Regions
Piltover & Zaun 23
Freljord 17
Champions
Caitlyn
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 4
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
31,000
Mana Cost
0
5
15
7
3
3
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng