Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 13 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Bilgewater
Twisted Fate
3
Teemo
2
29,100
VS
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
18,000
MoonDalhee
Regions
Bilgewater 35
Thành Phố Bandle 5
Champions
Twisted Fate
3
Teemo
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 18
Type
Champion 5
Follower 12
Spell 23
Cost
29,100
Mana Cost
3
6
18
0
9
2
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 1 Đàm Phán
1
Đàm Phán
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
mr officer
Regions
Shurima 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Akshan
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 12
Spell 25
Cost
18,000
Mana Cost
0
9
18
8
1
0
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
3
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Trượt Thủ
2
Trượt Thủ
Cost 1 Cát Tiên Tri
1
Cát Tiên Tri
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
3
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Chuẩn Bị Chu Đáo
2
Chuẩn Bị Chu Đáo
Cost 2 Đòn Quyết Định
1
Đòn Quyết Định
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 7 Bầy Quái Tung Cánh
1
Bầy Quái Tung Cánh