Soraharu
APAC

Last updated: 2 ngày trước

Match History

2 ngày trước
84.62%
(11W 2L)
Victory
Ranked
Act 1st · 38 Turns
1 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Demacia Runeterra
Aatrox
3
Vayne
3
34,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 32 Turns
1 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Shurima
Kayn
3
Aatrox
2
31,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 50 Turns
1 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
3
28,700
Victory
Ranked
Act 1st · 18 Turns
1 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Runeterra Ionia
Ryze
3
19,800
Victory
Ranked
Act 1st · 27 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Kayn
3
32,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Demacia
Aatrox
3
Vayne
3
37,100
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Taliyah
3
Ziggs
3
27,700
Victory
Ranked
Act 1st · 29 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Kayn
2
30,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Runeterra Shurima
Aatrox
2
Kayn
2
26,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
VS
Demacia Runeterra
Aatrox
3
Vayne
3
37,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 16 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Kayn
3
36,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 16 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
28,800
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
2 ngày trước
Runeterra Shurima
Aatrox
3
Varus
3
32,700
Runeterra Thành Phố Bandle
Norra
3
Ryze
3
24,600
2022-11-25
0%
(0W 2L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 40 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,900
Defeat
Ranked
Act 1st · 44 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Freljord Piltover & Zaun
Trundle
3
22,600
2022-11-24
66.67%
(2W 1L)
Victory
Ranked
Act 1st · 47 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
32,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 21 Turns
2 tuần trước
Targon Runeterra
Pantheon
3
Varus
3
27,800
Piltover & Zaun Freljord
Caitlyn
3
Trundle
3
31,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 22 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
28,000
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
2
Maokai
1
28,200
2022-11-23
50%
(1W 1L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
28,000
VS
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Vayne
3
31,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
30,900
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
29,900