Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 30 Turns
  • 9 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Akshan
3
Sivir
3
25,800
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
26,100
PlanetCloset
Regions
Shurima 21
Thành Phố Bandle 19
Champions
Akshan
3
Sivir
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 12
Landmark 2
Cost
25,800
Mana Cost
0
8
14
10
7
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Bút Lông Thần Tốc
3
Bút Lông Thần Tốc
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
1
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Sức Mạnh Hoang Dã
2
Sức Mạnh Hoang Dã
Cost 4 Cá Cầu Vồng
1
Cá Cầu Vồng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Rồng Giấy
1
Rồng Giấy
NoZe
Regions
Piltover & Zaun 25
Freljord 15
Champions
Gnar
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
26,100
Mana Cost
2
5
18
5
6
3
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lính Gác Avarosa
3
Lính Gác Avarosa
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
2
Hưng Phấn!
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
1
Ánh Nhìn Hủy Diệt