Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 34 Turns
  • 9 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Sivir
3
25,400
VS
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
32,500
PlanetCloset
Regions
Shurima 23
Thành Phố Bandle 17
Champions
Akshan
3
Sivir
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 11
Landmark 2
Cost
25,400
Mana Cost
0
7
15
10
7
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
1
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Bút Lông Thần Tốc
3
Bút Lông Thần Tốc
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Cá Cầu Vồng
2
Cá Cầu Vồng
Cost 4 Sức Mạnh Hoang Dã
1
Sức Mạnh Hoang Dã
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Rồng Giấy
1
Rồng Giấy
冠新塑木
Regions
Shurima 20
Bilgewater 20
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 6
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
32,500
Mana Cost
1
7
12
6
3
4
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Sổ Báo Thù
1
Sổ Báo Thù
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 1 Bẫy Máu
1
Bẫy Máu
Cost 2 Đâm Thấu Xương
3
Đâm Thấu Xương
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 5 Quyền Trượng Linh Hồn
1
Quyền Trượng Linh Hồn
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 7 Đảo Ngược Thời Gian
1
Đảo Ngược Thời Gian
Cost 8 Quái Ngư
3
Quái Ngư