Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 25 Turns
  • 9 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Swain
3
26,700
VS
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
31,900
PlanetCloset
Regions
Thành Phố Bandle 21
Noxus 19
Champions
Gnar
3
Swain
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
26,700
Mana Cost
0
6
9
13
5
3
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bút Lông Thần Tốc
3
Bút Lông Thần Tốc
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 4 Cá Cầu Vồng
2
Cá Cầu Vồng
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 7 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
Q7Sen
Regions
Shurima 21
Bilgewater 19
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 3
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 27
Spell 7
Cost
31,900
Mana Cost
0
7
15
6
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Bẫy Máu
1
Bẫy Máu
Cost 2 Đâm Thấu Xương
3
Đâm Thấu Xương
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 8 Quái Ngư
3
Quái Ngư