Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 9 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Sivir
3
24,500
VS
Freljord Targon
Aurelion Sol
3
Trundle
3
33,900
PlanetCloset
Regions
Shurima 23
Thành Phố Bandle 17
Champions
Akshan
3
Sivir
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 10
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 12
Landmark 2
Cost
24,500
Mana Cost
0
8
14
11
7
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
2
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Bút Lông Thần Tốc
3
Bút Lông Thần Tốc
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
1
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Cá Cầu Vồng
2
Cá Cầu Vồng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Sức Mạnh Hoang Dã
1
Sức Mạnh Hoang Dã
小酷酷KAI
Regions
Targon 20
Freljord 20
Champions
Aurelion Sol
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 11
HiẾm 2
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 14
Landmark 3
Cost
33,900
Mana Cost
0
3
6
6
0
11
3
11
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chiến Binh Solari
3
Chiến Binh Solari
Cost 2 Nữ Vệ Solari
3
Nữ Vệ Solari
Cost 2 Cổ Diện
3
Cổ Diện
Cost 3 Đường Phân Ly
3
Đường Phân Ly
Cost 3 Đá Vận Mệnh
3
Đá Vận Mệnh
Cost 5 Đá Vĩnh Hằng
3
Đá Vĩnh Hằng
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
3
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 5 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Cost 6 Đỉnh Targon
3
Đỉnh Targon
Cost 8 Phân Trí Vô Biên
2
Phân Trí Vô Biên
Cost 10 Ác Thần Lang Thang
3
Ác Thần Lang Thang
Cost 10 Aurelion Sol
3
Aurelion Sol
Cost 12 Feel The Rush
3
Feel The Rush