Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 24 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Galio
3
Kindred
3
29,400
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Jayce
3
27,400
Benska
Regions
Demacia 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Galio
3
Kindred
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 7
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
29,400
Mana Cost
0
0
18
5
4
4
0
9
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 3 Vora
2
Vora
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
1
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 7 Galio
3
Galio
Cost 8 Mệnh Phụ Ma Quái
3
Mệnh Phụ Ma Quái
Cost 10 Cithria, Nữ Vệ Bầu Trời
3
Cithria, Nữ Vệ Bầu Trời
ArtOfChoke
Regions
Piltover & Zaun 23
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Champions
Elise
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 8
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 17
Landmark 1
Cost
27,400
Mana Cost
2
3
12
6
5
0
8
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Vệ Binh Thực Tử
3
Vệ Binh Thực Tử
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Vệ Binh Buhru
3
Vệ Binh Buhru
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
1
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Cầu Sấm
3
Cầu Sấm
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
1
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 6 Dây Chuyền Lắp Ráp
1
Dây Chuyền Lắp Ráp
Cost 7 Albus Ferros
3
Albus Ferros
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong