Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 12 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Akshan
3
Udyr
3
24,600
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Taliyah
3
Ziggs
3
27,900
Benska
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Akshan
3
Udyr
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 5
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
24,600
Mana Cost
0
8
14
7
5
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
1
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
3
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
2
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 4 Pháp Sư Hắc Lang
3
Pháp Sư Hắc Lang
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Udyr
3
Udyr
Cost 6 Hyara Allseer
3
Hyara Allseer
Azoloth
Regions
Shurima 35
Thành Phố Bandle 8
Champions
Taliyah
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 16
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 15
Landmark 7
Cost
27,900
Mana Cost
0
6
8
17
4
4
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
2
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Giải Phóng Năng Lượng
2
Giải Phóng Năng Lượng
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Sứ Giả Pháp Sư
1
Sứ Giả Pháp Sư
Cost 8 Kho Vũ Khí
1
Kho Vũ Khí