Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 34 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Akshan
3
Udyr
3
24,600
VS
Piltover & Zaun Runeterra
Bard
3
Jinx
3
24,200
Benska
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Akshan
3
Udyr
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 5
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
24,600
Mana Cost
0
8
14
7
5
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
1
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
3
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
2
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 4 Pháp Sư Hắc Lang
3
Pháp Sư Hắc Lang
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Udyr
3
Udyr
Cost 6 Hyara Allseer
3
Hyara Allseer
kornisik
Regions
Piltover & Zaun 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Jinx
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 3
ThƯỜng 29
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
24,200
Mana Cost
1
8
17
4
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
2
Cải Tiến Liên Tục
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
1
Hưng Phấn!
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Lên Đồ!
2
Lên Đồ!
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
2
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa