Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 35 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Bilgewater
Katarina
3
Twisted Fate
3
27,800
VS
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Udyr
2
Vi
1
31,800
AFTV깜동
Regions
Noxus 21
Bilgewater 19
Champions
Katarina
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 10
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
27,800
Mana Cost
0
12
10
8
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
3
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Nhện Nhà
1
Nhện Nhà
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
はまなさく
Regions
Freljord 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Trundle
3
Udyr
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 8
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 15
Landmark 2
Cost
31,800
Mana Cost
2
5
13
2
5
6
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
2
Khe Núi Hoang Vu
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 5 Udyr
2
Udyr
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng