AFTV깜동
APAC

Last updated: 1 giờ trước

Match History

1 ngày trước
40%
(6W 9L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 39 Turns
21 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
15,900
Defeat
Ranked
Act 2nd · 35 Turns
21 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 13 Turns
21 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
22 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
31,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 25 Turns
22 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gnar
3
Gwen
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
22 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Kindred
2
Nasus
2
Viego
2
32,000
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
22 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
23 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
Bilgewater Ionia
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
23 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
26,300
VS
Noxus Bilgewater
Gangplank
3
Miss Fortune
3
29,200
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
23 giờ trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Kindred
3
Nasus
3
33,800
Victory
Ranked
Act 1st · 48 Turns
23 giờ trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Norra
3
27,000
Defeat
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
23 giờ trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
1 ngày trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
VS
Ionia Thành Phố Bandle
Norra
3
Yasuo
3
30,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 33 Turns
1 ngày trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
1 ngày trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
Targon Shurima
Akshan
3
Pantheon
3
30,800
4 ngày trước
60%
(3W 2L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 40 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
27,200
Shurima Ionia
Sivir
3
Zed
3
22,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
27,200
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
19,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
27,200
Ionia Bilgewater
Kennen
3
Lee Sin
3
34,100
Victory
Ranked
Act 1st · 26 Turns
3 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
27,200
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
31,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
3 ngày trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600