Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 44 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
12,900
VS
Bilgewater Noxus
Annie
3
Twisted Fate
3
27,000
나만의작은아기고양이김지원
Regions
Piltover & Zaun 26
Thành Phố Bandle 17
Champions
Rarity
SỬ thi 5
HiẾm 17
ThƯỜng 18
Type
Follower 22
Spell 18
Cost
12,900
Mana Cost
2
2
15
10
6
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Yordle Cận Vệ
2
Yordle Cận Vệ
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Dư Chấn
3
Dư Chấn
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
2
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Hưng Phấn!
2
Hưng Phấn!
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Hoán Đổi Hỏng Hóc
2
Hoán Đổi Hỏng Hóc
Cost 4 Giọng Nam Cao Kinh Hoàng
1
Giọng Nam Cao Kinh Hoàng
Cost 5 Rissu Cơn Bão Thầm Lặng
2
Rissu Cơn Bão Thầm Lặng
Cost 6 Mini-Hóa
3
Mini-Hóa
Aaronod
Regions
Noxus 23
Bilgewater 17
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
27,000
Mana Cost
0
14
11
5
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
2
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Tiên Tri Cóc
2
Tiên Tri Cóc
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều