Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 20 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
12,900
VS
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
26,000
나만의작은아기고양이김지원
Regions
Piltover & Zaun 26
Thành Phố Bandle 17
Champions
Rarity
SỬ thi 5
HiẾm 17
ThƯỜng 18
Type
Follower 22
Spell 18
Cost
12,900
Mana Cost
2
2
15
10
6
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Yordle Cận Vệ
2
Yordle Cận Vệ
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Dư Chấn
3
Dư Chấn
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
2
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Hưng Phấn!
2
Hưng Phấn!
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Hoán Đổi Hỏng Hóc
2
Hoán Đổi Hỏng Hóc
Cost 4 Giọng Nam Cao Kinh Hoàng
1
Giọng Nam Cao Kinh Hoàng
Cost 5 Rissu Cơn Bão Thầm Lặng
2
Rissu Cơn Bão Thầm Lặng
Cost 6 Mini-Hóa
3
Mini-Hóa
lpd
Regions
Targon 22
Shurima 18
Champions
Kai'Sa
3
Pantheon
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 18
Landmark 2
Cost
26,000
Mana Cost
0
0
14
11
10
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
2
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
3
Nhà Thần Bí Mù
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không