Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 42 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
28,500
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Anivia
3
19,900
Kawasaki
Regions
Piltover & Zaun 23
Noxus 17
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
28,500
Mana Cost
0
3
9
18
5
2
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
3
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 5 Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
2
Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
Cost 8 Đại Úy Farron
2
Đại Úy Farron
Cost 8 Ngày Tiến Bộ!
1
Ngày Tiến Bộ!
카네이션
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Freljord 16
Champions
Anivia
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 19
Type
Champion 3
Follower 7
Spell 27
Landmark 3
Cost
19,900
Mana Cost
0
4
9
4
7
6
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
2
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Lời Khẩn Cầu
3
Lời Khẩn Cầu
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 3 Phàm Ăn
1
Phàm Ăn
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Linh Hồn Tan Vỡ
1
Linh Hồn Tan Vỡ
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghiền Nát
2
Nghiền Nát
Cost 4 Bóng Ma Cổ Ngữ
2
Bóng Ma Cổ Ngữ
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
3
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 5 Đá Vĩnh Hằng
3
Đá Vĩnh Hằng
Cost 6 Anivia
3
Anivia
Cost 6 Di Sản Băng Tộc
2
Di Sản Băng Tộc
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy