Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 4 tháng trước
Runeterra Thành Phố Bandle
Bard
3
Norra
3
28,100
VS
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
19,100
day111
Regions
Thành Phố Bandle 37
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Norra
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
28,100
Mana Cost
0
3
15
5
9
4
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Norra
3
Norra
Cost 2 Chế Phẩm Phế Liệu
3
Chế Phẩm Phế Liệu
Cost 2 Tinh Linh Già Cả
2
Tinh Linh Già Cả
Cost 2 Đặc Công Bandle
2
Đặc Công Bandle
Cost 2 Lính Xu
1
Lính Xu
Cost 2 Hành Trình Kì Diệu
1
Hành Trình Kì Diệu
Cost 3 Nghệ Nhân Trà Đạo
3
Nghệ Nhân Trà Đạo
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
2
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 4 Yordle Đội Trưởng
3
Yordle Đội Trưởng
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nấm Lùn Biết Nói
3
Nấm Lùn Biết Nói
Cost 5 Đại Náo Dịch Chuyển
2
Đại Náo Dịch Chuyển
Cost 5 Thư Viện Sống
2
Thư Viện Sống
Cost 6 Con Đường Bí Mật
2
Con Đường Bí Mật
Cost 7 Bộ Sưu Tập Mở
2
Bộ Sưu Tập Mở
놈는리걸암
Regions
Shurima 22
Piltover & Zaun 18
Champions
Akshan
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 4
HiẾm 10
ThƯỜng 23
Type
Champion 3
Follower 13
Spell 23
Landmark 1
Cost
19,100
Mana Cost
0
12
18
4
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Trượt Thủ
3
Trượt Thủ
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
3
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Baccai Bị Chối Bỏ
3
Baccai Bị Chối Bỏ
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
3
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Đòn Quyết Định
1
Đòn Quyết Định
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 2 Lục Lọi
1
Lục Lọi
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Ác Nhân Không Cầu Toàn
1
Ác Nhân Không Cầu Toàn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian