Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 5 tháng trước
Ionia Demacia
Master Yi
3
Zed
3
27,100
VS
Freljord Runeterra
Jax
3
Ornn
3
24,000
ruofan8
Regions
Ionia 30
Demacia 10
Champions
Master Yi
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 10
Equipment 3
Cost
27,100
Mana Cost
0
12
12
9
3
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đệ Tử Vastaya
3
Đệ Tử Vastaya
Cost 1 Lựa Chọn Then Chốt
3
Lựa Chọn Then Chốt
Cost 1 Võ Thuật Wuju
3
Võ Thuật Wuju
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Phù Thủy Nhỏ
3
Phù Thủy Nhỏ
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Master Yi
3
Master Yi
Cost 4 Lưỡi Kiếm Linh Hồn
3
Lưỡi Kiếm Linh Hồn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
The Bell Tolls
Regions
Freljord 28
Runeterra 24
Champions
Jax
3
Ornn
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 13
Landmark 3
Cost
24,000
Mana Cost
0
5
16
8
3
5
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thợ Rèn Học Việc
3
Thợ Rèn Học Việc
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Nghệ Nhân Tâm Đắc
3
Nghệ Nhân Tâm Đắc
Cost 2 Mồi Nhử Hấp Dẫn
3
Mồi Nhử Hấp Dẫn
Cost 2 Jax
3
Jax
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
1
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Lò Rèn Của Ornn
3
Lò Rèn Của Ornn
Cost 3 Chăn Cừu Du Mục
3
Chăn Cừu Du Mục
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Đầu Bếp Hệ Chiến
3
Đầu Bếp Hệ Chiến
Cost 5 Thổi Bễ
3
Thổi Bễ
Cost 5 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Cost 7 Ornn
3
Ornn