Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 18 Turns
  • 11 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Draven
3
Sion
3
27,200
VS
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Azir
3
Hecarim
3
26,100
JonKramer
Regions
Noxus 23
Piltover & Zaun 17
Champions
Draven
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 7
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
27,200
Mana Cost
2
5
12
12
0
2
0
7
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
2
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 2 Lục Lọi
1
Lục Lọi
Cost 2 Dây Cót Thời Gian
1
Dây Cót Thời Gian
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
2
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
2
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
ウラジオ
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 23
Shurima 17
Champions
Azir
3
Hecarim
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 18
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 10
Landmark 4
Cost
26,100
Mana Cost
2
4
11
12
4
2
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Hấp Thụ Linh Hồn
1
Hấp Thụ Linh Hồn
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
2
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
1
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Ma Trơi
3
Ma Trơi
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Chiến Binh Camavor
2
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Cơn Thịnh Nộ Của Sa Mạc
2
Cơn Thịnh Nộ Của Sa Mạc
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Lái Đò Neverglade
2
Lái Đò Neverglade
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư