Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 38 Turns
  • 7 ay önce
Demacia Ionia
Sett
3
Shen
3
23,800
VS
Gölge Adalar Demacia
Gwen
3
Quinn
3
31,700
I Didnt Do It
Regions
Ionia 30
Demacia 10
Champions
Sett
3
Shen
3
Rarity
Şampiyon 6
Ender 12
Yaygin 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,800
Mana Cost
0
6
11
3
11
7
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yeşilkırlı Muhafız
3
Yeşilkırlı Muhafız
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
3
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 2 Teke Tek Çatışma
3
Teke Tek Çatışma
Cost 2 Kinkou Öğrencisi
3
Kinkou Öğrencisi
Cost 2 El Ver!
2
El Ver!
Cost 2 Aydınkalkan Koruyucusu
2
Aydınkalkan Koruyucusu
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
1
Petrisit Açıkkanat
Cost 3 Nehirbüken
3
Nehirbüken
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Manevi Destek
3
Manevi Destek
Cost 4 Tatlı Dilli Barmen
2
Tatlı Dilli Barmen
Cost 4 Ruh Sığınağı
1
Ruh Sığınağı
Cost 4 Yadsıma
1
Yadsıma
Cost 4 Surat Dağıtan
1
Surat Dağıtan
Cost 5 Sett
3
Sett
Cost 5 Bahisleri Alalım
3
Bahisleri Alalım
Cost 5 Carlayan Ejder
1
Carlayan Ejder
Cost 6 Birlikten Kuvvet Doğar
2
Birlikten Kuvvet Doğar
mimix0
Regions
Gölge Adalar 31
Demacia 9
Champions
Gwen
3
Quinn
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 7
Ender 13
Yaygin 14
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 14
Landmark 3
Cost
31,700
Mana Cost
0
3
14
9
5
5
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Şamatacı Ev Sahibi
3
Şamatacı Ev Sahibi
Cost 2 Aklanmış Dâhi
3
Aklanmış Dâhi
Cost 2 Köpekbalığı Arabası
3
Köpekbalığı Arabası
Cost 2 Öte Dünyaya Bakış
2
Öte Dünyaya Bakış
Cost 2 Hayalet Kâhya
2
Hayalet Kâhya
Cost 2 Fasılasız Gözcü
2
Fasılasız Gözcü
Cost 2 Hizaya Gel!
1
Hizaya Gel!
Cost 2 Nefret Dikeni
1
Nefret Dikeni
Cost 3 Müzik Başlasın
3
Müzik Başlasın
Cost 3 Durand Kalkanı
3
Durand Kalkanı
Cost 3 Debdebeli Fuaye
3
Debdebeli Fuaye
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Amansız Takip
2
Amansız Takip
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Yankıların Hayaleti
2
Yankıların Hayaleti
Cost 6 İntikam
2
İntikam
Cost 6 Ebedi Dansçılar
2
Ebedi Dansçılar