Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 36 Turns
  • 7 ay önce
Demacia Ionia
Sett
3
Shen
3
23,800
VS
Piltover ve Zaun Ionia
Sett
3
Karma
2
26,900
I Didnt Do It
Regions
Ionia 30
Demacia 10
Champions
Sett
3
Shen
3
Rarity
Şampiyon 6
Ender 12
Yaygin 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,800
Mana Cost
0
6
11
3
11
7
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yeşilkırlı Muhafız
3
Yeşilkırlı Muhafız
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
3
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 2 Teke Tek Çatışma
3
Teke Tek Çatışma
Cost 2 Kinkou Öğrencisi
3
Kinkou Öğrencisi
Cost 2 El Ver!
2
El Ver!
Cost 2 Aydınkalkan Koruyucusu
2
Aydınkalkan Koruyucusu
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
1
Petrisit Açıkkanat
Cost 3 Nehirbüken
3
Nehirbüken
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Manevi Destek
3
Manevi Destek
Cost 4 Tatlı Dilli Barmen
2
Tatlı Dilli Barmen
Cost 4 Ruh Sığınağı
1
Ruh Sığınağı
Cost 4 Yadsıma
1
Yadsıma
Cost 4 Surat Dağıtan
1
Surat Dağıtan
Cost 5 Sett
3
Sett
Cost 5 Bahisleri Alalım
3
Bahisleri Alalım
Cost 5 Carlayan Ejder
1
Carlayan Ejder
Cost 6 Birlikten Kuvvet Doğar
2
Birlikten Kuvvet Doğar
insaneclown
Regions
Ionia 20
Piltover ve Zaun 20
Champions
Sett
3
Karma
2
Rarity
Şampiyon 5
Destansi 6
Ender 9
Yaygin 20
Type
Champion 5
Follower 11
Spell 24
Cost
26,900
Mana Cost
0
3
9
5
13
8
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hexteknisyen Palo
3
Hexteknisyen Palo
Cost 2 Yüksek Perde
3
Yüksek Perde
Cost 2 El Ver!
3
El Ver!
Cost 2 Gizemli Atış
3
Gizemli Atış
Cost 3 Artçı Şok
3
Artçı Şok
Cost 3 Gölge İnfazcı
2
Gölge İnfazcı
Cost 4 Tatlı Dilli Barmen
3
Tatlı Dilli Barmen
Cost 4 Gelişmiş Saat Dost
3
Gelişmiş Saat Dost
Cost 4 Dehşet Akoru
3
Dehşet Akoru
Cost 4 Yadsıma
2
Yadsıma
Cost 4 Avuç Darbesi
2
Avuç Darbesi
Cost 5 Sett
3
Sett
Cost 5 Bahisleri Alalım
3
Bahisleri Alalım
Cost 5 Karma
2
Karma
Cost 6 Hextech Yok Edici
2
Hextech Yok Edici