Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 38 Turns
  • 7 ay önce
Demacia Ionia
Sett
3
Shen
3
23,800
VS
Demacia
Garen
3
Jarvan IV
2
Vayne
1
24,300
I Didnt Do It
Regions
Ionia 30
Demacia 10
Champions
Sett
3
Shen
3
Rarity
Şampiyon 6
Ender 12
Yaygin 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,800
Mana Cost
0
6
11
3
11
7
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yeşilkırlı Muhafız
3
Yeşilkırlı Muhafız
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
3
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 2 Teke Tek Çatışma
3
Teke Tek Çatışma
Cost 2 Kinkou Öğrencisi
3
Kinkou Öğrencisi
Cost 2 El Ver!
2
El Ver!
Cost 2 Aydınkalkan Koruyucusu
2
Aydınkalkan Koruyucusu
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
1
Petrisit Açıkkanat
Cost 3 Nehirbüken
3
Nehirbüken
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Manevi Destek
3
Manevi Destek
Cost 4 Tatlı Dilli Barmen
2
Tatlı Dilli Barmen
Cost 4 Ruh Sığınağı
1
Ruh Sığınağı
Cost 4 Yadsıma
1
Yadsıma
Cost 4 Surat Dağıtan
1
Surat Dağıtan
Cost 5 Sett
3
Sett
Cost 5 Bahisleri Alalım
3
Bahisleri Alalım
Cost 5 Carlayan Ejder
1
Carlayan Ejder
Cost 6 Birlikten Kuvvet Doğar
2
Birlikten Kuvvet Doğar
Tát nước vỡ mồm
Regions
Champions
Garen
3
Jarvan IV
2
Vayne
1
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 1
Ender 9
Yaygin 24
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
24,300
Mana Cost
0
9
11
10
3
3
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Vefalı Koçköpeği
3
Vefalı Koçköpeği
Cost 1 Bulutçayırlı Cithria
3
Bulutçayırlı Cithria
Cost 1 Sustur ve Bastır
2
Sustur ve Bastır
Cost 1 Tut!
1
Tut!
Cost 2 Yılmaz Öncü Savunmacısı
3
Yılmaz Öncü Savunmacısı
Cost 2 Hizaya Gel!
3
Hizaya Gel!
Cost 2 Teke Tek Çatışma
3
Teke Tek Çatışma
Cost 2 Savaş Demircisi
2
Savaş Demircisi
Cost 3 Yılmaz Öncü Çavuşu
3
Yılmaz Öncü Çavuşu
Cost 3 Yılmaz Öncü Eri
3
Yılmaz Öncü Eri
Cost 3 Kollayan Porsukayı
3
Kollayan Porsukayı
Cost 3 Vayne
1
Vayne
Cost 4 Gümüşkanat Öncüsü
3
Gümüşkanat Öncüsü
Cost 5 Garen
3
Garen
Cost 6 Jarvan IV
2
Jarvan IV
Cost 6 Gayretli İz Sürücü
1
Gayretli İz Sürücü
Cost 9 Şampiyonların Gücü
1
Şampiyonların Gücü