Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 27 Turns
  • 7 ay önce
Demacia Ionia
Sett
3
Shen
3
23,800
VS
Noxus Targon
Leona
3
Samira
3
29,200
I Didnt Do It
Regions
Ionia 30
Demacia 10
Champions
Sett
3
Shen
3
Rarity
Şampiyon 6
Ender 12
Yaygin 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,800
Mana Cost
0
6
11
3
11
7
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yeşilkırlı Muhafız
3
Yeşilkırlı Muhafız
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
3
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 2 Teke Tek Çatışma
3
Teke Tek Çatışma
Cost 2 Kinkou Öğrencisi
3
Kinkou Öğrencisi
Cost 2 El Ver!
2
El Ver!
Cost 2 Aydınkalkan Koruyucusu
2
Aydınkalkan Koruyucusu
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
1
Petrisit Açıkkanat
Cost 3 Nehirbüken
3
Nehirbüken
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Manevi Destek
3
Manevi Destek
Cost 4 Tatlı Dilli Barmen
2
Tatlı Dilli Barmen
Cost 4 Ruh Sığınağı
1
Ruh Sığınağı
Cost 4 Yadsıma
1
Yadsıma
Cost 4 Surat Dağıtan
1
Surat Dağıtan
Cost 5 Sett
3
Sett
Cost 5 Bahisleri Alalım
3
Bahisleri Alalım
Cost 5 Carlayan Ejder
1
Carlayan Ejder
Cost 6 Birlikten Kuvvet Doğar
2
Birlikten Kuvvet Doğar
Bang Aping
Regions
Targon 24
Noxus 16
Champions
Leona
3
Samira
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 6
Ender 6
Yaygin 22
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
29,200
Mana Cost
0
10
15
9
0
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kızıl Güvercin
3
Kızıl Güvercin
Cost 1 Solari Asker
3
Solari Asker
Cost 1 Lejyon Sabotajcısı
3
Lejyon Sabotajcısı
Cost 1 Bi'tanesi
1
Bi'tanesi
Cost 2 Solgun Kamer
3
Solgun Kamer
Cost 2 Solari Kalkancısı
3
Solari Kalkancısı
Cost 2 Solari Güneş Atmacası
3
Solari Güneş Atmacası
Cost 2 Samira
3
Samira
Cost 2 Alacakaranguk Koruyucusu
3
Alacakaranguk Koruyucusu
Cost 3 Noxus Şevki
3
Noxus Şevki
Cost 3 Kuvvet
3
Kuvvet
Cost 3 Güneş Muhafızı
3
Güneş Muhafızı
Cost 5 Leona
3
Leona
Cost 5 Gün Mızrağı Rahvun
3
Gün Mızrağı Rahvun