Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 45 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
27,900
VS
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
28,100
semiself
Regions
Ionia 27
Noxus 13
Champions
Katarina
3
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 16
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 21
Landmark 3
Cost
27,900
Mana Cost
0
3
11
11
12
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bão Kiếm
3
Bão Kiếm
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
2
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 3 Áo Choàng Ký Ức
3
Áo Choàng Ký Ức
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
3
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Gai Hoa Hồng
2
Gai Hoa Hồng
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Đồi Gió Hú
3
Đồi Gió Hú
maymay3
Regions
Piltover & Zaun 23
Noxus 17
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 17
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 3
Spell 26
Landmark 5
Cost
28,100
Mana Cost
2
15
11
6
3
0
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
3
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
2
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Tia Chết Chóc - Mk1
1
Tia Chết Chóc - Mk1
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
1
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
1
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
3
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 8 Ngày Tiến Bộ!
3
Ngày Tiến Bộ!