Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 36 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
27,900
VS
Noxus Piltover & Zaun
Draven
2
Sion
2
Vi
2
27,400
semiself
Regions
Ionia 27
Noxus 13
Champions
Katarina
3
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 16
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
27,900
Mana Cost
0
3
11
12
11
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bão Kiếm
3
Bão Kiếm
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
2
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 3 Áo Choàng Ký Ức
3
Áo Choàng Ký Ức
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
3
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Gai Hoa Hồng
2
Gai Hoa Hồng
Cost 3 Long Vệ Sư
1
Long Vệ Sư
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Đồi Gió Hú
3
Đồi Gió Hú
한국외대 서포트
Regions
Piltover & Zaun 21
Noxus 19
Champions
Draven
2
Sion
2
Vi
2
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 8
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
27,400
Mana Cost
1
5
13
9
0
3
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
2
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
1
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
2
Draven
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
1
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 7 Sion
2
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron