semiself
APAC

Last updated: 1 giờ trước

Match History

1 ngày trước
50%
(5W 5L)
Victory
Normal
Act 2nd · 36 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
VS
Demacia Freljord
Garen
3
Trundle
3
25,400
Defeat
Normal
Act 1st · 1 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
29,700
Defeat
Normal
Act 1st · 1 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
Bilgewater Thành Phố Bandle
Illaoi
3
Norra
3
29,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 1 Turns
1 ngày trước
Noxus Ionia
Master Yi
3
Zed
2
Katarina
1
32,300
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Viego
3
30,200
Victory
Normal
Act 2nd · 23 Turns
1 ngày trước
Noxus Ionia
Master Yi
3
Zed
2
Katarina
1
32,300
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
28,300
Victory
Normal
Act 2nd · 38 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,300
Defeat
Normal
Act 2nd · 1 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
Freljord Targon
Aurelion Sol
3
Zoe
3
33,500
Defeat
Normal
Act 1st · 28 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
27,300
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
28,600
Victory
StandardGauntlet
Act 1st · 40 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
32,900
Victory
StandardGauntlet
Act 1st · 22 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
32,900
2 ngày trước
70%
(7W 3L)
Victory
Normal
Act 1st · 15 Turns
1 ngày trước
Noxus Ionia
Master Yi
3
Zed
2
Katarina
1
32,300
Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Norra
3
27,600
Victory
StandardGauntlet
Act 2nd · 34 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Sejuani
2
21,200
Victory
StandardGauntlet
Act 2nd · 38 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Sejuani
2
21,200
Defeat
StandardGauntlet
Act 1st · 30 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Victory
StandardGauntlet
Act 2nd · 1 Turns
1 ngày trước
Noxus Ionia
Master Yi
3
Zed
2
Katarina
1
32,300
Ionia Targon
Leona
3
Yasuo
3
24,200
Victory
StandardGauntlet
Act 1st · 29 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Swain
3
31,400
Victory
Normal
Act 2nd · 41 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
VS
Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Norra
3
26,700
Defeat
Normal
Act 1st · 15 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Lissandra
3
25,700
Defeat
StandardGauntlet
Act 2nd · 45 Turns
1 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Jayce
3
Heimerdinger
2
Norra
1
28,400
Shurima Targon
Taliyah
3
Malphite
2
24,800
Victory
StandardGauntlet
Act 2nd · 33 Turns
1 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
Shurima Targon
Taliyah
3
Malphite
2
24,800