Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 64 Turns
  • 3 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
26,500
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
28,300
Raystlin
Regions
Thành Phố Bandle 22
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,500
Mana Cost
0
6
14
3
6
3
7
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
2
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Con Đường Bí Mật
1
Con Đường Bí Mật
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
Lunaˇ
Regions
Bilgewater 22
Noxus 18
Champions
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
28,300
Mana Cost
0
12
8
6
7
2
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
3
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Mưa Đạn
2
Mưa Đạn
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
1
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo