Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,500
VS
Bilgewater Piltover & Zaun
Nami
3
Twisted Fate
3
30,200
Raystlin
Regions
Shurima 24
Demacia 16
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 13
ThƯỜng 22
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
17,500
Mana Cost
0
10
9
11
7
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
1
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
LFR Shunpo
Regions
Piltover & Zaun 22
Bilgewater 18
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 11
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 3
Spell 31
Cost
30,200
Mana Cost
3
3
15
11
3
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thử Nghiệm Cao Độ
3
Thử Nghiệm Cao Độ
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Chọn Bài
3
Chọn Bài
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
2
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Đâm Thấu Xương
1
Đâm Thấu Xương
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 3 Hưng Phấn!
2
Hưng Phấn!
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 7 Thôi Miên
2
Thôi Miên