Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 25 Turns
  • 3 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
26,500
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
23,800
Raystlin
Regions
Thành Phố Bandle 22
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,500
Mana Cost
0
6
14
3
6
3
7
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
2
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Con Đường Bí Mật
1
Con Đường Bí Mật
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
RickoRex
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 20
Freljord 20
Champions
Gwen
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 12
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
23,800
Mana Cost
0
6
15
6
3
0
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 2 Đạo Tặc Tàn Nhẫn
3
Đạo Tặc Tàn Nhẫn
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
3
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
2
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
1
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
1
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 6 Móng Sắc Đầu Đàn
1
Móng Sắc Đầu Đàn
Cost 7 Yeti Cổ Đại
3
Yeti Cổ Đại
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Cost 8 Cuồng Nộ Chiến Trường
1
Cuồng Nộ Chiến Trường