STX Raystlin
EUROPE

Last updated: 1 giờ trước

Match History

Today
70%
(7W 3L)
Victory
Ranked
Act 1st · 36 Turns
4 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
25,100
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
5 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
27,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 41 Turns
6 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Anivia
3
19,200
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
6 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
VS
Piltover & Zaun Ionia
Ezreal
3
Kennen
3
31,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
6 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
VS
DCL
Piltover & Zaun Runeterra
Jax
3
Vi
3
29,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 34 Turns
6 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Trundle
3
Tryndamere
2
27,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 41 Turns
7 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
7 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 20 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,700
1 ngày trước
20%
(2W 8L)
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Demacia Targon
Pantheon
3
Yuumi
2
Taric
1
28,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 18 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 21 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Freljord Noxus
Braum
3
Annie
2
Darius
1
23,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 34 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 28 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 18 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Piltover & Zaun Runeterra
Jax
3
Vi
3
30,000
Defeat
Ranked
Act 1st · 31 Turns
10 giờ trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 20 Turns
10 giờ trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
10 giờ trước
Bilgewater Ionia
Fizz
3
Nami
3
35,100
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Twisted Fate
2
Gangplank
1
29,200