Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 14 Turns
  • 9 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
23,600
VS
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
28,100
Genetikus
Regions
Thành Phố Bandle 23
Quần Đảo Bóng Đêm 20
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
23,600
Mana Cost
0
3
15
2
10
5
4
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
3
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
2
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
2
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
korayem
Regions
Demacia 32
Bilgewater 8
Champions
Miss Fortune
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 17
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
28,100
Mana Cost
0
7
14
6
4
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Nữ Vệ Sám Hối
2
Nữ Vệ Sám Hối
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Cảnh Binh Marai
2
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 4 Phản Đòn
1
Phản Đòn
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Cithria Can Trường
2
Cithria Can Trường
Cost 6 Genevieve Elmheart
1
Genevieve Elmheart