Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 9 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
26,300
VS
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
29,000
Genetikus
Regions
Thành Phố Bandle 22
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,300
Mana Cost
0
6
11
2
7
4
8
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
2
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
1
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Con Đường Bí Mật
2
Con Đường Bí Mật
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư
Aétite
Regions
Demacia 34
Bilgewater 6
Champions
Miss Fortune
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 16
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
29,000
Mana Cost
0
7
14
6
3
6
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Nữ Vệ Sám Hối
2
Nữ Vệ Sám Hối
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Không Kích
2
Không Kích
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường
Cost 6 Genevieve Elmheart
1
Genevieve Elmheart