Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 28 Turns
  • 7 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
26,300
VS
Noxus Piltover & Zaun
Riven
3
Viktor
3
25,200
Genetikus
Regions
Thành Phố Bandle 22
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,300
Mana Cost
0
6
11
2
7
4
8
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
2
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
1
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Con Đường Bí Mật
2
Con Đường Bí Mật
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư
bus lazarus
Regions
Piltover & Zaun 23
Noxus 17
Champions
Riven
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 8
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
25,200
Mana Cost
3
6
12
11
5
1
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Robot Xạ Kích
3
Robot Xạ Kích
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Mèo Máy
2
Mèo Máy
Cost 3 Tập Kích
2
Tập Kích
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
1
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
1
Linh Hồn Lạc Lối