Defeat

  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Norra
3
26,400
VS
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
27,200
Gờ Mờ A Bíttt
Regions
Thành Phố Bandle 24
Quần Đảo Bóng Đêm 16
Champions
Heimerdinger
3
Norra
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 9
Spell 25
Cost
26,400
Mana Cost
0
8
18
0
2
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 1 Tận Diệt
3
Tận Diệt
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
2
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Norra
3
Norra
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chế Phẩm Phế Liệu
3
Chế Phẩm Phế Liệu
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 4 Đóng Hộp
1
Đóng Hộp
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
1
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Đại Náo Dịch Chuyển
3
Đại Náo Dịch Chuyển
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 7 Bộ Sưu Tập Mở
2
Bộ Sưu Tập Mở
THC Jin Soul
Regions
Demacia 28
Bilgewater 12
Champions
Miss Fortune
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 18
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
27,200
Mana Cost
0
8
16
5
3
6
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Pháo Xung Chấn
3
Pháo Xung Chấn
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Ánh Sáng Nhiệt Huyết
3
Ánh Sáng Nhiệt Huyết
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Thạch Linh Giám
2
Thạch Linh Giám
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
2
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Genevieve Elmheart
2
Genevieve Elmheart