Defeat

  • Act 1st
  • 41 Turns
  • 4 tháng trước
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
3
30,300
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
28,600
Gờ Mờ A Bíttt
Regions
Bilgewater 21
Noxus 19
Champions
Swain
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 6
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
30,300
Mana Cost
0
5
10
8
6
6
1
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
2
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Cảnh Binh Marai
2
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
2
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
2
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Mỏ Neo Siêu Nặng
1
Mỏ Neo Siêu Nặng
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 6 Nỏ Săn Thủy Quái
1
Nỏ Săn Thủy Quái
Cost 7 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
EV 헤이즈 요한
Regions
Thành Phố Bandle 26
Quần Đảo Bóng Đêm 14
Champions
Heimerdinger
3
Norra
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 8
Spell 26
Cost
28,600
Mana Cost
0
4
19
0
5
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tận Diệt
2
Tận Diệt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
2
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Norra
3
Norra
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Chế Phẩm Phế Liệu
3
Chế Phẩm Phế Liệu
Cost 2 Gai Căm Hận
1
Gai Căm Hận
Cost 4 Nấm Lùn Biết Nói
2
Nấm Lùn Biết Nói
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Đóng Hộp
1
Đóng Hộp
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 5 Đại Náo Dịch Chuyển
3
Đại Náo Dịch Chuyển
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 7 Bộ Sưu Tập Mở
2
Bộ Sưu Tập Mở