Alanzq
AMERICAS

Last updated: 56 phút trước

Match History

2 ngày trước
50%
(5W 5L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
VS
Bilgewater Thành Phố Bandle
Nami
3
Twisted Fate
3
36,100
Victory
Ranked
Act 1st · 23 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
Freljord Piltover & Zaun
Trundle
3
Vi
2
Caitlyn
1
29,000
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
2 ngày trước
Demacia Runeterra
Jarvan IV
3
Kayn
3
27,600
Shurima Thành Phố Bandle
Taliyah
3
Ziggs
3
26,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 31 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
36,300
Defeat
Ranked
Act 2nd · 53 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 35 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 43 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
25,900
Defeat
Ranked
Act 1st · 77 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
VS
Bilgewater Thành Phố Bandle
Nami
3
Twisted Fate
3
36,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 52 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
25,900
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
3 ngày trước
70%
(7W 3L)
Victory
Ranked
Act 1st · 9 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
13,600
Victory
Ranked
Act 1st · 32 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 10 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Thresh
3
Viego
3
26,900
Victory
Ranked
Act 1st · 41 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
28,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 13 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 22 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 1st · 12 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 50 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 48 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,800
VS
Runeterra Demacia
Jax
3
Ornn
3
26,600