Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR KaronPe_APL 1,483 187,090 516,570
2 AVATAR LG_ShivFPS 186,757 28,128,755 97,791
3 AVATAR FEUSLOTSTV 16,430 186,389 13,812,561 199,097
4 AVATAR NRG Apryze 83 170,517 4,660,883 344
5 AVATAR MDY_MingYue 4,796 170,167 324,645 24,753
6 AVATAR cszzilong 166,751
7 AVATAR SapppyNUTS 134,839 22,028,547 575
8 AVATAR asarannnnnnn 131,835
9 AVATAR @blushy dm for OF link 131,144 407,965 159,251
10 AVATAR tranki 2,698 129,160 3,578,707 40,625
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR Realfatalflaw 1,442 111,766 29,559,228 2,657
2 AVATAR LG_ShivFPS 186,757 28,128,755 97,791
3 AVATAR FTX ImperialHal 102,777 26,198,821 352
4 AVATAR NIRUi7 89,205 24,041,495 24,795
5 AVATAR REALJump24k 109,975 23,514,757 15,486
6 AVATAR Less is more 78 95,208 22,236,281 1,370
7 AVATAR GOD_SIN_MASTER 105,183 22,200,207 60,417
8 AVATAR Kiii_788 73,822 22,091,161 9,222
9 AVATAR Twitch_GosuKou 80,434 22,081,240 504
10 AVATAR SapppyNUTS 134,839 22,028,547 575