Echion
VF Prosthetics
블랙맘바킹 항성묘 설명..? by 김태귱 Titan
Character Stats

Echion - VF Prosthetics

Plan description
업데이트
내..설명이..사라졌..어..
모카빵,,만드시고,,정화수,,빠세요..
히든메이든..만드세요..타이즈...주문하세요..
Skill build and description
  • T
  • Q
  • Dry Bite E
  • Keeled Scales W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
Q
Q
W
T
R
Q
Q
T
Q
R
E
E
E
E
R
W
W
W
W
  • Q
  • Keeled Scales W
  • Dry Bite E
  • R
  • T

Item Build and Route Plan